Inżynier od jakości

Inżynier od jakości

Inżynier ds. jakości Poznań to osoba, która kontroluje wszystkie etapy procesu produkcyjnego i dba, by w wyniku wytwarzania nie powstał towar o złej jakości.

Inżynierowie mogą pracować w budynkach administracyjnych i biurowych, w halach fabrycznych, pomieszczeniach laboratoryjnych i magazynowych oraz na wolnym powietrzu. W zależności od stanowiska pracy zakres czynności inżyniera jest różnorodny, jednak każdy specjalista pracujący w kontroli jakości musi zbierać informacje o obecnych tendencjach na rynku w zakresie wymogów jakościowych stawianym towarom, o nowych patentach i nowościach technicznych i technologicznych. Każdy inżynier ds. jakości, zatrudniony na dowolnym stanowisku musi:

  • opracowywać plany kontroli,
  • dopuszczać dany materiał do produkcji,
  • prowadzić postępowanie reklamacyjne,
  • prowadzić analizy, badania laboratoryjne i dokumentację.

Praca inżyniera ds. jakości ma charakter indywidualny i samodzielny, jednak w firmie ma on częsty kontakt z innymi współpracownikami, do których zaliczają się osoby zarządzające produkcją, zaopatrzeniem i sprzedażą, a także odbiorcy wyrobów i usług.

Zostaw komentarz