Wymagania kierowane względem inżyniera jakości

Wymagania kierowane względem inżyniera jakości

W zawodzie inżyniera jakości cennymi cechami są:

  • dobra pamięć,
  • podzielność uwagi,
  • spostrzegawczość i systematyczność, a także
  • umiejętność syntezy i analizy, przekazywania wiedzy i przekonywania.

Ze względu na zakres pracy przydatne są też umiejętność współpracy w zespole, konsekwencja w działaniu i łatwość łagodzenia konfliktów. Ważną cechą jest też cierpliwość i skrupulatność, która umożliwi odkrycie łańcucha przyczynowo – skutkowego powstawania braków, a wiedza fachowa i wyobraźnia ułatwiają wprowadzenie zmian. Jeżeli ktoś ma umiejętności kierownicze, umie podejmować szybko trafne decyzje i lubi współdziałać w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazuje inicjatywność, jest ciekawy i dokładny, interesuje się techniką, nauką, to będzie dobrze wykonywał ten zawód, inżynier jakości Głogów. Od osoby aplikującej na to stanowisko oczekuje się przede wszystkim:

  • wykształcenia wyższego,
  • znajomości i umiejętność odczytywania norm i rysunków technicznych,
  • wiedzy, najczęściej również doświadczenie, z zakresu przeprowadzania badań laboratoryjnych,
  • znajomości narzędzi jakościowych stosowanych do rozwiązywania problemów,
  • umiejętności analitycznego myślenia i pracy w zespole,
  • znajomość wymagań jakościowych.

Zostaw komentarz