Audit jakości

Audit jakości

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, bezwzględnym obowiązkiem jest przeprowadzanie okresowych aditów wewnętrznych. Audit jakości służy przeprowadzeniu oceny przebiegu procesów w wybranej organizacji. Wychwyca i analizuje słabe i mocne strony. Sprawdza skuteczność i efektywność badanych procesów, odwołuje się do przyjętych regulacji i norm. Służy wysnuciu pewnych wniosków, pozwalających na dalsze doskonalenie i rozwijanie przedsiębiorstwa. Oczywiście, aby audit spełnił swoje zadanie musi być przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę. Nie ma znaczenia, czy będzie to wewnętrzny pracownik odpowiednio do tego przeszkolony, czy Specjalista ds. Jakości wynajęty z firmy zewnętrznej. Najważniejsze, aby był przeprowadzony w rzetelny i bezstronny sposób.

Powodów przeprowadzanych audytów może być bardzo dużo, tym samym wyróżnia się kilka typów audytów. Audit systemu, audit procesu, audit wyrobu oraz audit dokumentacji. Ze względu na to kto kogo audituje rozróżniamy audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Audit pierwszej strony dotyczy audytów wewnętrznych, dwa pozostałe audytów zewnętrznych. Audit trzeciej strony stanowi najważniejszy element w całej procedurze certyfikowania systemu jakości. Pozytywny rezultat tego auditu skutkuje nadaniem certyfikatu systemu jakości w danym przedsiębiorstwie.

2 odpowiedzi do “Audit jakości”

Avatar for Karo
Avatar for Grażyna

Zostaw komentarz