Kim jest inżynier jakości?

Kim jest inżynier jakości?

Inżynier jakości kontroluje wszystkie etapy procesu produkcyjnego, pod kątem przestrzegania norm jakościowych. Sam ustala standardy jakości, dotyczące konkretnego produktu i monitoruje przebieg wprowadzania ich w życie.

Podstawowym celem pracy inżyniera jakości jest troska o powstanie produktu zgodnego z oczekiwaniami, a zatem pozbawionego wad i uszkodzeń, a więc niezdolnego bądź nie w pełni zdolnego do pełnienia określonej funkcji.

Specjalista do spraw jakości może znaleźć zatrudnienie w każdej firmie, której profil działalności opiera się o działalność produkcyjną lub wytwórczo-handlową. Możliwości znalezienia pracy są zatem szerokie, a zarobki bardzo atrakcyjne, jednak aby zostać inżynierem jakości należy ukończyć niezwykle wymagające inżynierskie studia wyższe i biegle posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym.

Obowiązki na opisywanym stanowisku ogniskują się głównie wokół nadzoru technicznego, kontrolingu oraz działań pomiarowych i zwykle trzy różne miejsca pracy, uzależnione od profilu kompetencji poszczególnych pracowników.

Zajmują się oni nie tylko czynnościami planistycznymi i przeprowadzeniem procedur kontrolnych, ale również monitoringiem rynku, sporządzaniem raportów i odpowiedniej dokumentacji zgodnej z wytyczonymi normami, dopuszczaniem do produkcji, rejestracją pomiarów, działaniami korygująco-naprawczymi, przeprowadzaniem audytów, ale też różnorodnych badań oraz kontrolą reklamacji.

Obowiązków jest rzeczywiście sporo, ale rekompensować to mogą wysokie zarobki i benefity pozapłacowe, którymi kuszą pracodawcy.

Zostaw komentarz