Podstawowe zadania zawodowe inżyniera jakości

Podstawowe zadania zawodowe inżyniera jakości

Zawód inżyniera jakości dość często utożsamiany jest ze stanowiskiem kontrolera ds. jakości. Pomimo bardzo zbliżonego nazewnictwa, obie profesje różnią się od siebie znacząco, zwłaszcza w zakresie poziomu wymaganej wiedzy i wykształcenia. W praktyce najczęściej sytuacja przedstawia się następująco: kontroler jakości czuwa nad przestrzeganiem norm jakościowych, natomiast inżynier jakości zajmuje się opracowywaniem tychże norm.

Inżynier jakości odpowiedzialny jest za rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z jakością, zarówno podczas procesu produkcyjnego, jak i już  w gotowym produkcie. Musi przy tym pamiętać o wykonywaniu odpowiedniej dokumentacji. Opracowuje plany kontrolne, uczestniczy w audytach oraz utrzymuje kontakty z dostawcami.

Niezbędne w zakresie jego obowiązków są działania analityczne – inżynier jakości musi prawidłowo interpretować otrzymywane sprawozdania i reklamacje i dostosować działania naprawcze (bądź zapobiegawcze) w odniesieniu do poczynionych wniosków. Wymaga to współpracy z wieloma działami firmy.

Praca inżyniera jakości to nie tylko projektowanie, to również podejmowanie ważnych decyzji, np. o dopuszczeniu do produkcji. Polega również na szkoleniu kontrolerów.

Zostaw komentarz