Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać inżynierem jakości?

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać inżynierem jakości?

Podstawowym i zarazem absolutnie niezbędnym wymaganiem jest posiadanie wykształcenia wyższego inżynierskiego, a więc legitymowanie się dyplomem magistra inżyniera. Najlepiej, jeżeli studia dotyczyć będą tematyki z pogranicza materiałoznawstwa i technologii produkcji. Istnieją także kierunkowe studia inżynierii jakości, jednak zazwyczaj prowadzone są w trybie podyplomowym.

Kolejnym wymaganiem są zdolności informatyczne, posiadanie czynnego prawa jazdy oraz biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie. Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych również okaże się niezbędna.

Wiedza, dotycząca istniejącej na rynku aparatury kontrolnej i pomiarowej, nowinek technologicznych, potrzeb rynkowych i zestandaryzowanych wymogów jakościowych na pewno okaże się atutem.

Inżynier jakości musi potrafić pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie, być spostrzegawczym, dokładnym, terminowym, cierpliwym i charakteryzować się zdolnościami analitycznymi. Przydatna będzie także umiejętność przekazywania wiedzy i komunikatywność. Nie obędzie się też bez zdolności odczytywania rysunków technicznych i baz danych.

Warto również zdawać sobie sprawę, że niektórzy pracodawcy wymagają doświadczenia produkcyjnego, choćby podstawowego.

4 odpowiedzi do “Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać inżynierem jakości?”

Avatar for Marek
    Avatar for Michał
Avatar for Liza
    Avatar for Michał

Zostaw komentarz