Środowisko pracy inżyniera jakości

Środowisko pracy inżyniera jakości

Inżynier jakości, w przeciwieństwie do niższego stanowiska kontrolera jakości, zdecydowanie więcej czasu spędza w pomieszczaniach biurowych niż na halach magazynowych i produkcyjnych. Niemniej specyfika jego obowiązków również wymaga regularnej obecności w miejscach, mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia, zwłaszcza w momencie niestosowania się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inżynier jakości może być zatem narażony na zagrożenia mechaniczne, wynikające między innymi z utraty kontroli nad ruchomymi częściami maszyn. Narażony jest ponadto na porażenia prądem elektrycznym oraz negatywne oddziaływania czynników szkodliwych takich, jak hałas, zapylenie, wibracje, itp. Czynnikiem stresowym jest również stres i niejednokrotnie praca pod presją czasu, a także sytuacje konfliktowe, wynikające z konieczności dowodzenia grupą ludzi.

Inżynier jakości może pracować na jedną, dwie lub trzy zmiany, a swoje obowiązki wykonuje w pomieszczaniach zamkniętych. Podczas ich wykonywania posługuje się narzędziami kontrolno-pomiarowymi, których niewłaściwie użycie również może skutkować drobnymi urazami. Ścieżka kariery inżyniera jakości przebiega od młodszego specjalisty, poprzez starszego specjalistę, aż do kierownika działu.

Środowisko pracy wymaga od inżynierów posiadania w pełni sprawnych i zintegrowanych sensorycznie zmysłów wzroku, węchu i dotyku oraz pełnej sprawności motorycznej.

Zostaw komentarz