Praca jako inżynier jakości

Inżynier do spraw jakości jest osobą, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Wśród głównych obowiązków zawodowych pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracy należy:

  • tworzenie, wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów i technik zapewniania jakości,
  • kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów,
  • analiza problemów jakościowych,
  • wdrażanie działań korygujących,
  • analiza i weryfikacja reklamacji klienta,
  • prowadzenie działań zapobiegawczych,
  • bieżący kontakt z klientami firmy odnośnie spraw dotyczących jakości,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu norm jakości,
  • tworzenie raportów i analiz dotyczących jakości,
  • reprezentowanie działu jakości przed audytorami zewnętrznymi i klientami.

Inżynier ds. jakości powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne i znać w stopniu bardzo dobrym język angielski. W procesach rekrutacyjnych mile widziane jest doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy. Co więcej, pracownik powinien znać zasady tworzenia i czytania dokumentacji technologicznej i jakościowej oraz wykazać się znajomością systemów SAP. Cennym atutem będą uprawnienia do prowadzenia audytów procesu i systemu potwierdzone certyfikatem. Wśród najważniejszych cech osobowościowych przydatnych na tym stanowisku znaleźć można: dokładność, odpowiedzialność, poświęcenie, sumienność, umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne.

Zostaw komentarz