Kontrola jakości przez inżyniera

Według Encyklopedii Zarządzania to ogół działań mających na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i porównywanie otrzymanych wyników do określonych norm w celu potwierdzenia zgodności. Zadanie to zwykle wykonywane jest przez wyspecjalizowany personel (inżynier ds. jakości Włocławek) i nie wchodzi w zakres obowiązków pracowników produkcyjnych. Produkty niezgodne z wymogami są eliminowane lub przekazywane do poprawienia.

Podstawowym założeniem kontroli jakości jest przyjęcie zasady, że ostatecznym i najbardziej wymagającym kontrolerem jest klient, a co za tym idzie optymalną formą kontroli jest ta, która ma na celu usatysfakcjonowanie klienta. Kontrola jakości służy trzem podstawowym celom: identyfikacji problemu, zapobieganiu jego wystąpieniu i eliminacji problemu.

W gospodarce istnieje 6 metod kontroli jakości, przedstawionych i krótko scharakteryzowanych poniżej:

  • kontrola jakości projektowanego produktu – przeprowadzana na etapie projektowania, odnosi się do zgodności z wymaganiami postawionymi przez projektantów lub użytkowników;
  • kontrola jakości projektowania procesu technologicznego – sprawdzenie czy przyjęte środki produkcji pozwalają na uzyskanie odpowiedniego jakościowo produktu;
  • kontrola na etapie produkcji – służy określeniu zgodności uzyskanej jakości z wymaganiami zawartymi w odpowiedniej dokumentacji;
  • kontrola poprodukcyjna jakości – przeprowadzona po realizacji wszystkich etapów produkcji;
  • kontrola stuprocentowa – polegająca na kontroli wszystkich wyprodukowanych jednostek;
  • kontrola statystyczna – ocena polega na kontroli wybranej w sposób losowy próbki.

Zostaw komentarz