Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TAI/01/2022
Wymagania:
  • Uprawnienia zawodowe określone w art. 7 ust. 3 i 6 ustawy Prawo atomowe
Zadania:
  • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej podczas wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w zw. ze stosowaniem źródeł promieniowania i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
  • Prowadzenie szkoleń pracowników podczas przyjęcia do pracy w narażeniu i co 5 lat podczas wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Dołączając do nas, możesz liczyć na:
  • Budowanie swojego doświadczenia w ciekawej branży
  • Kompleksowe projekty w złożonej organizacji
  • Elastyczne formy zatrudnienia
  • Pakiet świadczeń socjalnych, w tym preferencyjne bilety lotnicze
www.lotams.com
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.