Ogłoszenie numer: 5867898, z dnia 2021-11-12

SHM System zapewnienia pełne merytoryczne i techniczne wsparcie prac budowlanych w zakresie pomiarów i monitoringu konstrukcji. 

Jesteśmy ekspertami w pomiarach dla geotechniki i budownictwa. 

Firma dostarcza innowacyjnych rozwiązań pomiarowych w dowolnej skali – od jednorazowych pomiarów inklinometrycznych, po rozproszone systemy długoterminowego monitorowania konstrukcji obiektów inżynierskich.

Inżynier Budowlany - Laborant

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

 

Opis stanowiska

Zakres obowiązków (przykładowy, dostosowany do indywidualnych umiejętności i predyspozycji):

 • Wykonywanie pomiarów w warunkach laboratoryjnych oraz na wyjazdach terenowych z wykorzystaniem światłowodowych technik pomiarowych;
 • Analizowanie zgromadzonych danych pomiarowych (przygotowywanie różnego rodzaju wykresów, tabel, zestawień);
 • Przygotowywanie rysunków i wizualizacji w środowisku 2D oraz 3D;
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań;
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych wraz ze statystyczną obróbką danych;
 • Prace pomocnicze przy tworzeniu systemów pomiarowych;
 • Udział przy tworzeniu artykułów naukowych;

Wymagania

 • Ukończone studia inżynierskie na kierunku: budownictwo, telekomunikacja, teleinformatyka, mechanika, inżynieria materiałowa lub pokrewnych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów typu CAD (mile widziana znajomość środowiska 3D);
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy (umiejętność planowania, koordynowania działań, ustalania priorytetów, terminowość);
 • (Bardzo) dobra znajomość j. angielskiego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Otwartość i komunikatywność;
 • Samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań na postawione zadania;
 • Odpowiedzialność za powierzone prace;
 • Ciekawość, dociekliwość i chęć pogłębiania własnej wiedzy;
 • Dodatkowym atutem będzie „zacięcie naukowe” (np. rozpoczęte studia doktoranckie);
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw optyki oraz światłowodowych pomiarów DFOS (ang. distributed fibre optic sensors);
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programów typu Mathcad, Matlab lub pokrewnych;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programów MES (np. Sofistik);
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw dynamiki budowli;
 • Dodatkowym atutem będzie łatwość przygotowywania opisów (tzw. „lekkie pióro”);
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w wystąpieniach publicznych (np. na konferencjach studenckich lub doktoranckich);
 • Dodatkowym atutem będzie działalność w Studenckich Kołach Naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Pakiet medyczny;
 • Szkolenia z zakresu powierzanych obowiązków;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy;
 • Świetną atmosferę w młodym Zespole;
 • Pracę przy realizacji ciekawych projektów inżynierskich (realizacja projektów badawczych, analiza unikatowych konstrukcji, w tym stadionów, mostów, hal sportowo-widowiskowych, konstrukcji geotechnicznych);
 • Elastyczne godziny pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.