Firma budowlana specjalizująca się w generalnym wykonawstwie obiektów inżynierskich, przemysłowych oraz użyteczności publicznej jako Generalny Wykonawca Robót Kubaturowych we Wrocławiu, poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier Budowy – branża sanitarna
Miejsce pracy: Wrocław
 
Zakres zadań:
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót, ich zgodnością z wymaganiami kontraktu, dokumentacją techniczną oraz harmonogramem,

 • przygotowanie przedmiarów robót,

 • prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie,

 • bieżąca kontrola stanu BHP,

 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,

 • prowadzenie dokumentacji budowy,

 • współpraca z przedstawicielami Inwestora,

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe budowlane (kierunek - Inżynieria Środowiska),
 • biegłe czytanie dokumentacji technicznej oraz posługiwanie się harmonogramem
 • doświadczenie w realizacji robót budowlanych (min. 1 rok)
 • umiejętność pracy w zespole, zarządzania pracą podwykonawców i sił własnych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD,
 • dyscyplina i dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń socjalnych (np. karta MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku, opieka medyczna Luxmed),
 • interesującą praca na ciekawych Kontraktach, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • współpracę z zespołem o pozytywnym nastawieniu do życia i pełnych pasji w działaniu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest firma Mosty Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, 94-112 przy ul. Bratysławskiej 52. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Mosty Łódź S. A. inspektorem danych osobowych.