Zepter International Poland Sp. z o.o.

zatrudni pracownika na stanowisko:

Inzynier Elektronik

 Miejsce pracy: Sochaczew

 

Zakres obowiązków:
 • Koordynowanie realizacji projektów nowych produktów– technologii oraz przygotowanie do produkcji.
 • Projektowanie układów elektronicznych w zakresie elektroniki ogólnej.
 • Opracowywanie schematów elektrycznych i obwodów PCB projektowanych wyrobów.
 • Opracowywanie modeli i prototypów urządzeń i ich badania.
 • Udział w tworzeniu oprogramowania do sterowania układów elektronicznych.
 • Testowanie i optymalizacja tworzonych układów elektronicznych.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej projektowanych wyrobów.
 • Udział we wdrażaniu opracowywanych wyrobów do produkcji seryjnej.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki, elektrotechniki lub telekomunikacji.
 • Znajomość oprogramowania Altium Designer lub podobnego do projektowania układów elektronicznych.
 • Zarządzanie projektami i zespołami ,
 • Dobra znajomość komputera oraz pakietu MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Oferujemy:
 • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.
 • Pakiet socjalny, medyczny oraz ubezpieczeniowy.

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Podobne oferty

inzynier-jakosci oferta pracy

QUASAR ELECTRONICS

mazowieckie / Warszawa - Białołęka

2021-06-08

Technik Elektronik

Zakres działań na stanowisku obejmuje: kontrolę jakości montażu SMD i THT, uruchamianie i testowanie sprawności urządzeń elektronicznych, diagnozowanie...

Szczegóły