In the years 2021-2025, LGITPO will strengthen its position as a supplier of components for the automotive industry, expanding the portfolio of manufactured parts. In addition to the production of motors (ABS and EPS) and BMS for electric cars batteries the main business will be electronic components such as: DCDC converters, supercapacitors, tilt stabilizers and lighting components (LED) for electric cars.

LGITPO, as a Tier 1 and Tier 2 supplier, will meet market expectations and legal regulations in the field of environmental protection and reduction of exhaust emissions by participation in increasing availability and quantity of electric and hybrid cars on the market.

Inżynier Jakości
Miejsce pracy: Wrocław

Depends on your previous work experience we can offer the position as a Supplier Quality Engineer or Customer Quality Engineer.

 

Job responsibilities
 • Supervising all activities related to customer/supplier audits (performing internal audits based on customer/supplier requirements; managing all corrective actions after audits),
 • Managing customer claims,
 • Managing internal audits (PQC - creating the check sheet and standards, training inspectors, controlling results),
 • Managing outgoing inspection (OQC - creating the check sheet and standards, training inspectors, controlling results),
 • Managing Customer Special Requirements and training the employees,
 • Reporting PPAP package to customer,
 • Verifying PPAP confirmation,
 • Controlling the components development process,
 • Coordinating of suppliers improvements activities,
 • Managing of quality supplied production parts,
 • Conducting regular audits at suppliers side,
 • Cooperating with suppliers of manufacturing components,
Requirements
 • Minimum 2 years experience in the Quality Department in the Automotive branch,
 • Higher technical education (electronics, electronic devices is an advantage),
 • English language at B2 level (spoken and written),
 • Knowledge of quality management tools: FMEA, PPAP, 8D, Control Plan, 5 WHY, QRQC, Ishikawa,
 • Knowledge of statistical methods (SPC),
 • Ability to use the quality techniques and tools in practice,
 • Ability to use the technical documentation ( drawings, standards),
 • VDA 6.3 knowledge,
We offer:
 • Responsible and challenging tasks in international workplace,
 • Employment on the basis of contract,
 • The possibility of taking part in various projects and actions (CSR, charity actions, contests for employees, Employer Branding),
 • Internal and external trainings, development path,
 • The possibility of taking part and leading projects,
 • Private healthcare, Multisport card, vouchers for Christmas and Easter,
 • Working according to Lean Methodology,
 • Adaptation program which will introduce You to the organization,
 • Internal and external trainings, development path,

If you are interested in our job offer please send your application in Polish and English.

Klikając w przycisk „Wyślij” w formularzu aplikacyjnym zgadzasz się na przetwarzanie przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@lginnotek.com. Twoje dane osobowe wskazane w 221 § 1 Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@lginnotek.com lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@lginnotek.com.