Do naszej nowo powstającej fabryki w Zabrzu, pierwszej tego typu inwestycji produkcyjnej firmy Weber-Stephen w Europie, poszukujemy Kontrolera Jakości.

 

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie miała niepowtarzalną okazję, aby współtworzyć strategię i wdrażać od podstaw procesy wspierające realizację celów biznesowych, a przez to mieć realny wpływ na docelowy kształt naszej organizacji.

 

Dlatego jesteśmy przekonani, że stanowisko, na które rekrutujemy będzie idealne dla osób, które poza doświadczeniem zawodowym mogą również zaoferować elastyczność działania, praktyczne podejście, pokłady energii oraz otwartość na nowe wyzwania. Jeżeli chcesz wspólnie z nami wyruszyć w niesamowitą podróż do świata grillowania, być częścią unikalnego zespołu, a jednocześnie marzysz o tym, aby wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie i umiejętności - to miejsce będzie dla Ciebie idealne!

Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Zabrze
Twój zakres obowiązków:
 • Kontrola jakości części zakupowych zgodnie z planem kontroli wejściowej 
 • Kontrola jakości części wytwarzanych w procesach produkcji zgodnie z planem kontroli produkcji 
 • Przeprowadzanie audytu wyrobu gotowego 
 • Wykonywanie pomiarów i testów części w laboratorium zakładowym 
 • Przygotowywanie raportów dotyczących wykonanych kontroli 
 • Współpraca z inżynierem jakości oraz inżynierem procesu w zakresie usprawniania metod kontroli
 • Aktywny współudział w tworzeniu i aktualizacji dokumentacji jakościowej procesu 
 • Prowadzenie okresowych audytów procesu w celu potwierdzenia stosowania kontroli zawartych w planie kontroli 
 • Zapewnienie zgodności kontroli dostaw z wymaganiami zewnętrznych jednostek certyfikujących proces i produkt 
 • Współpraca z działami w całej organizacji w celu zapewnienia wymaganej jakości procesu i produktu 
 • Szkolenie pracowników produkcji z wymagań jakościowych 
 • Zarządzanie częściami niezgodnymi i raportowanie w tym zakresie 
 • Udział w procesie zwolnień maszyn, procesu oraz przygotowywanie odpowiednich danych w tym zakresie
Nasze wymagania:
 • Min. wykształcenie średnie techniczne  
 • Doświadczenie na analogicznym stanowisku w międzynarodowej firmie produkcyjnej 
 • Doświadczenie praktyczne w zakresie pomiarów 3D będzie dodatkową zaletą 
 • Doświadczenie praktyczne z wykonywania kontroli dostaw 
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu audytu produktu i/lub procesu będzie dodatkową zaletą 
 • Znajomość rys. technicznego 
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkową zaletą  
 • Samodzielność i pro-aktywność 
 • Otwartość na zmiany i ciągłe doskonalenie 
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Benefity:
 • Umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Premia roczna
 • Program emerytalny
 • Program VIP Whirpool
 • System kafeteryjny z możliwością wyboru własnych świadczeń
 • Zniżki na firmowe produkty i usługi
 • Akademia Grillowania
Najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych:

1. KIM JESTEŚMY? Weber-Stephen Products sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Weber) przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych. W pewnych sytuacjach, Weber współpracuje w tym zakresie z Weber-Stephen Products LLC w USA (Weber US) i oba te podmioty przetwarzają Pani/Pana dane jako współadministratorzy. Oznacza to, że wspólnie odpowiadają za ich ochronę i zgodne z prawem wykorzystanie. Więcej informacji w punktach 2 i 4 poniżej.
2. DLA JAKICH CELÓW KORZYSTAMY Z DANYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE? Korzystamy z Państwa danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na oferowane przez nas stanowisko pracy oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę, a także, aby realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy. Zasadniczo, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Więcej informacji, w tym o dodatkowych podstawach prawnych, w punktach 2 i 5 poniżej.
3. Z KIM DZIELIMY SIĘ PANI/PANA DANYMI? W pewnych sytuacjach możemy przekazywać pewne informacje na Pani/Pana temat innym podmiotom należącym do grupy Weber, jak również podmiotom świadczącym na naszą rzecz niezbędne usługi. Niektórzy spośród odbiorców Państwa danych mogą być zlokalizowani poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji w punkcie 4 poniżej.
4. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH. Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub usunięcia danych osobowych. Jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdym czasie. W przypadku wycofania zgody, nie będzie ono miało wpływu na zgodność z prawem działań Weber podjętych jeszcze przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z nami pod adresem RODO@weberstephen.com
5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do wyznaczonej osoby kontaktowej RODO@weberstephen.com Weber zbada skargę i spróbuje rozwiązać problem, którego ona dotyczy.