Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 117437

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone do kontroli przyrządy pomiarowe m.in. wagi, odważniki, itp. spełniają wymagania. Praca w małej grupie, w przyjaznej atmosferze. Wykonywanie pomiarów, odczytów, obliczeń, dokumentowanie wyników, wystawianie dowodów sprawdzeń. W początkowym okresie praca pod nadzorem doświadczonego pracownika. Prowadzenie samochodu służbowego lub przejazdy pojazdami firm zewnętrznych, środkami komunikacji publicznej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i technicznych. Urząd nie w pełni przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. brak windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • wykonuje sprawdzenia przyrządów pomiarowych m. in. wagi, odważniki,
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.

Podobne oferty

inzynier-jakosci oferta pracy

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

mazowieckie / Wola Mrokowska

2023-03-29

Specjalista ds. badań

Główne zadania: wykonywanie pomiarów aerodynamicznych i akustycznych zgodnie z obowiązującymi normami, opracowywanie rzetelnych raportów oraz procedur z...

Szczegóły
inzynier-jakosci oferta pracy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

2023-03-28

Diagnosta ds. badań i pomiarów laboratoryjnych

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie badań laboratoryjnych elementów nawierzchni na potrzeby...

Szczegóły