Senior / Software Engineer
LOCATION:
Gdańsk

We are insourcing IT competences and developing IT hub in Gdansk to supplement our headquarter in Viby, Denmark and international presence in Europe. Joining IT Solutions and Arla, you become part of a company that is known for our use of agile processes, our internal collaboration and our ability to deliver IT solutions that add value to our end-users.

 

Welcome to Global Shared Services in Gdansk

Arla is a global farmer-owned organisation that is behind many well-known and loved brands, including Arla Apetina®, Castello®, Lurpak® and many, many more.

 

As a Senior/Software Engineer, you become a part of our Global Shared Services and the Arla Analytics Power House in IT Solutions in Gdansk. Here, you won’t find factory machines or farmers. Instead, you will join over 400 colleagues dedicated to supporting all of Arla with IT, HR, financial and procurement operations. Joining us, you will take part in our mission to make a real difference for colleagues near and far.

 

With over 10 years of existence in Gdansk, we offer you a lot of knowledge and the opportunity to partake in challenging and exciting innovation projects. As a part of the Arla organisation, you will also enjoy a Scandinavian, collaborative work culture. We are all on first name terms with each other, and we truly appreciate diversity and individuality.

About the job

In that role, you’ll join a team delivering future advanced analytics solutions, new digital services and tools across all Arla. You will develop complex, value-bringing digital products using Azure analytics, among other tools, while working closely with architects, data scientists, data engineers and product owners in the team.

 

Specifically, you will:
 • Design, develop and support our cloud-based analytics solutions and applications
 • Work in an agile environment delivering solutions across Arla
 • Be part of a new team tasked with turning Arla into a data driven organization
Who are you?

Each of us has a role to play, with the freedom to think big. We are ambitious, but we prefer accountability over control. So, if you are up for a challenge, there is no shortage of opportunities to have an impact - and realise your ambitions - whatever they may be.

 

Furthermore, you:
 • Have strong experience in .NET Full Stack development – Entity Framework for ADO.NET and ASP.NET Core, MS SQL Server and C#
 • Have experience with coding in Python
 • Have experience creating clean, interactive user interfaces JavaScript and UI Frameworks (React)
 • Have experience in SQL Server designing and developing objects, tables, data models, stored procedures, scripting, views, triggers
 • Have a proficient understanding of code versioning tools
 • Are familiar with Agile principles and practices and the application of these in delivering products
 • Are a fluent speaker in English
Nice-To-Haves:
 • Web UI / UX design skills – developing beautiful, easy to use customer facing systems
 • Experience working with cloud services, SQL Database and BLOB storage in Microsoft Azure, Azure Data Factory and Azure Datalake
 • Experience with Azure DataBricks, or Spark
 • Experience with Work Item Management tools, such as Azure DevOps
 • Processing large amounts of structured and unstructured data
 • Developing and consuming RESTful API services
What do we offer?
 • Relocation package
 • Work in an international team in a matrix structure
 • Friendly atmosphere & comfortable work place (Neptun office in Gdańsk Wrzeszcz)
 • Medical care & life insurance
 • Additional benefits like gym card, vouchers, travel points or cinema tickets, etc.
 • Trainings with experts & professional induction in a new position
 • Development possibilities while taking part in internal projects
 • Chill out rooms with Xbox and the best coffee in the office

About the job

In that role, you’ll join a team delivering future advanced analytics solutions, new digital services and tools across all Arla. You will develop complex, value-bringing digital products using Azure analytics, among other tools, while working closely with architects, data scientists, data engineers and product owners in the team.

 

Specifically, you will:
 • Design, develop and support our cloud-based analytics solutions and applications
 • Work in an agile environment delivering solutions across Arla
 • Be part of a new team tasked with turning Arla into a data driven organization
Who are you?

Each of us has a role to play, with the freedom to think big. We are ambitious, but we prefer accountability over control. So, if you are up for a challenge, there is no shortage of opportunities to have an impact - and realise your ambitions - whatever they may be.

 

Furthermore, you:
 • Have strong experience in .NET Full Stack development – Entity Framework for ADO.NET and ASP.NET Core, MS SQL Server and C#
 • Have experience with coding in Python
 • Have experience creating clean, interactive user interfaces JavaScript and UI Frameworks (React)
 • Have experience in SQL Server designing and developing objects, tables, data models, stored procedures, scripting, views, triggers
 • Have a proficient understanding of code versioning tools
 • Are familiar with Agile principles and practices and the application of these in delivering products
 • Are a fluent speaker in English
Nice-To-Haves:
 • Web UI / UX design skills – developing beautiful, easy to use customer facing systems
 • Experience working with cloud services, SQL Database and BLOB storage in Microsoft Azure, Azure Data Factory and Azure Datalake
 • Experience with Azure DataBricks, or Spark
 • Experience with Work Item Management tools, such as Azure DevOps
 • Processing large amounts of structured and unstructured data
 • Developing and consuming RESTful API services
What do we offer?
 • Relocation package
 • Work in an international team in a matrix structure
 • Friendly atmosphere & comfortable work place (Neptun office in Gdańsk Wrzeszcz)
 • Medical care & life insurance
 • Additional benefits like gym card, vouchers, travel points or cinema tickets, etc.
 • Trainings with experts & professional induction in a new position
 • Development possibilities while taking part in internal projects
 • Chill out rooms with Xbox and the best coffee in the office
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace

Podobne oferty

inzynier-jakosci oferta pracy

Frank Recruitment Group

mazowieckie / Warszawa / Warsaw

2020-09-21

Software Engineer

Mam przyjemność ogłosić rekrutację do całkiem nowego, innowacyjnego i międzynarodowego programu z obszaru FinTech. Jeden z naszych Klientów, globalna...

Szczegóły
inzynier-jakosci oferta pracy

Horyzont Doradztwo Personalne

śląskie / Bielsko-Biała

2020-09-03

Inżynier ds. Jakości Oprogramowania

Główne zadania: Nadzór nad tworzeniem testów jednostkowych. Tworzenie testów integracyjnych oraz testów automatycznych dla algorytmów przetwarzających...

Szczegóły