PGNIG Technologie S.A. w Krośnie

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Spawalnik
Miejsce pracy: Krosno

Miejscem wykonywania pracy są budowy na terenie całego kraju

 
Opis stanowiska:
 • Prowadzenie i nadzór jakościowy nad pracami spawalniczymi ciśnieniowych rurociągów technologicznych, przesyłowych i obiektów towarzyszących.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z jakością prac spawalniczych.
 • Udział w opracowaniu dokumentacji spawalniczej, w tym technologii spawania i instrukcji spawalniczych dla danego zakresu montażu.
 • Weryfikacja podwykonawców, materiałów i uprawnień spawaczy.
 • Koordynacja badań nieniszczących złączy spawanych.
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót spawalniczych, w tym dzienników spawania, dzienników cięcia, rysunków izometrycznych z rozmieszczeniem spoin, księgi rurociągu, sprawozdań z badań wizualnych.
 • Udział w odbiorach technicznych z przedstawicielami Nadzoru Inwestorskiego, UDT i Jednostek Notyfikowanych.
 • Przestrzeganie prawidłowego funkcjonowania procedur i instrukcji wynikających ze Zintegrowanych Systemów Zarządzania obowiązujących w Spółce.
 • Wykonywanie powyższych zadań i innych poleceń przełożonego zgodnie z obowiązującymi procedurami, wytycznymi PGNiG Technologie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Praca w oddelegowaniu na zadania realizowane przez Spółkę (budowy na terenie całego kraju).
Wymagania:
 • Uprawnienia IWE / EWE (Międzynarodowy / Europejski Inżynier Spawalnik; mile widziany certyfikat kompetencji).
 • Uprawnienia do badań wizualnych VT-2 (mile widziany certyfikat kompetencji).
 • Znajomość obsługi programów z zakresu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz programów inżynierskich Autocad / Zwcad.
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w zakresie budowy rurociągów i/lub obiektów technologicznych w budownictwie energetycznym lub przemysłowym.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność i dyspozycyjność (praca w delegacji).
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
Oferujemy:
 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie.
 • Pewnego pracodawcę z długoletnimi tradycjami.
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami.
 • Możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przezSpółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiskowskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dlacelów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eśwysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenialub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemyprzetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (naktórych przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl