Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do oddziału UDT w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. badań materiałowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 384.1/27/11/2022
Kluczowe obowiązki:
 • Wykonywanie badań nieniszczących na urządzeniach technicznych w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Opracowywanie planów badań oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji lub pokrewne.
 • Doświadczenie w wykonywaniu badań nieniszczących połączeń spawanych oraz kontroli jakości wyrobów.
 • Posiadanie ważnych certyfikatów min. VT2, MT2 lub PT2, UT2 lub RT2 wg normy ISO 9712.
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych.
 • Umiejętność analizy i oceny danych z wykonywanych badań.
 • Mile widziana umiejętność obsługi Defektoskopu Omniscan MX2/Eddyfi Gekko.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność, precyzyjność, myślenie analityczne.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).