ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO

MIŃSK MAZOWIECKI” SPÓŁKA AKCYJNA

w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34

SPÓŁKA NALEŻĄCA DO GRUPY KAPITAŁOWEJ PESA BYDGOSZCZ S.A.

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Spawalnictwa
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - kierunek mechanika, budowa maszyn, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub pokrewne
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży kolejowej jako nadzór spawalniczy
 • Dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnika –IWE lub Technologa Spawalnictwa IWT/EWT
 • Certyfikat badań wizualnych VT2
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej
 • Umiejętność posługiwania się AutoCAD, programami graficznymi i pakietem MS Office
 • Znajomość systemów zarządzania jakością wg norm spawalniczych
 • Znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kat. B

Do zadań w/w pracownika będzie należało:

 • Opiniowanie umów dotyczących zdolności wytwórczych zakładów do spawania i metod pokrewnych po konsultacji z Głównym Spawalnikiem
 • Opiniowanie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi lub wymaganymi przez zleceniodawcę przepisami i normami
 • Analizowanie możliwości wykonywania prac spawalniczych w powiązaniu z organizacja produkcji
 • Nadzorowanie procesów technologicznych obejmujących spawanie i metody pokrewne
 • Nadzorowanie prac produkcyjnych , modernizacyjnych i naprawczych w zakresie technologii spawania i metod pokrewnych
 • Wdrażanie nowych technologii spawalniczych
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestru spawaczy posiadających uprawnienia do spawania
 • Orzekanie na podstawie wyników badań złączy próbnych, wykonywanych przez spawaczy, o przedłużeniu posiadanych uprawnień
 • Planowanie szkoleń dla spawaczy
 • Bieżąca i systematyczna kontrola stosowania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania norm i przepisów w podległym obszarze
 • Udział w Zespole audytowym w ramach kwalifikowania dostawców i poddostawców usług wyrobów spawanych
 • Poszerzanie wiedzy poprzez śledzenie rozwoju technologii spawania i metod pokrewnych
 • Kontrola i badanie przed spawaniem materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania , przygotowania złączy, dopasowanie, zamocowanie oraz szczepienie
 • Kontrola warunków prac spawalniczych
 • Kontrolowanie parametrów spawania w trakcie wykonywania złącz

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Umowę o pracę, pakiet medyczny COMPENSA,
 • Możliwość rozwoju
 • Zdobywanie ciekawych doświadczeń zawodowych.