Firma LAMAR z siedzibą w Smardzowie (między Wrocławiem, a Oleśnicą) posiada blisko 26 – letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. LAMAR jest producentem nadwozi i akcesoriów do samochodów dostawczych.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na poniższe stanowisko:

Specjalista ds. Zarządzania Systemami Jakości (ISO)
Miejsce pracy: Smardzów pod Oleśnicą

 

Zadania:
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji systemowej (Księga jakości, Polityka ZSZ, procedury, instrukcje, formularze, załączniki);
 • Rejestrowanie zmian w procesach i procedurach, opiniowanie i walidację tych procesów pod kątem wymogów ZSZ;
 • Realizacja zadań audytora wewnętrznego; ISO 9001:2015
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na zgodność z normami;
 • Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji ZSZ w poszczególnych działach organizacji;
 • Przygotowanie i uczestniczenie w audytach jednostek certyfikujących, klientów i podwykonawców z zakresu zarządzania jakością;
 • Monitorowanie i monitowanie działań związanych z realizacją zadań poaudytowych oraz inicjowanie działań korygujących i zapewniających skuteczność tych działań;
 • Gromadzenie danych sprawozdawczych z funkcjonowania ZSZ w poszczególnych procesach;
 • Przygotowanie Przeglądu Zarządzania;
 • Proponowanie nowych rozwiązań dla poprawy funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe – preferowane: zarządzanie jakością, zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewne;
 • Doświadczenia zawodowe w obszarze związanym z zapewnieniem / zarządzaniem jakością w firmie produkcyjnej;
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2015,
 • Znajomość norm ISO 9001:2015,
 • Odpowiedzialność za wykonywaną pracę, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i komunikatywność;
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość wzięcia udziału w programie Multisport
 • Grupowe ubezpieczenie
 • Wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy
Aplikując na stanowisko Specjalista ds. Zarządzania Systemami Jakości (ISO), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z klauzulami zawartymi poniżej:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanym przeze mnie CV, przez Lamar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Smardzów, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Zarządzania Systemami Jakości (ISO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zamieszczonego w przesłanym przeze mnie CV przez Lamar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Smardzów ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Zarządzania Systemami Jakości (ISO).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanym przeze mnie CV przez Lamar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Smardzów, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica na potrzeby innych rekrutacji prowadzonych przez firmę w przyszłości. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym czasie wycofana. W tym celu należy stosowne oświadczenie przesłać na adres mailowy: rodo@lamar.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACYJNYM
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Lamar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Smardzów, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 34081 1, NIP: 911197547 1, REGON: 2110715 0 , tel.71 39 67 200 , na stronie Lamar, Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: na stronie Lamar
2. Dane osobowe zawarte w przesłanym CV przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji tj. na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C i 88 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku na podstawie art. 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i 88 RODO i w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i 88 RODO.
3. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowne oświadczenie należy zgłosić na adres e-mail administratora : na stronie Lamar
4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji i nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do ich zakończenia. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Przewidywane kategorie odbiorców: kadra zarządzająca, dział kadr.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podobne oferty

inzynier-jakosci oferta pracy

Dr Gerard Sp. z o.o.

lubelskie / Międzyrzec Podlaski

2021-04-14

Specjalista ds. Jakości

Główne zadania: opracowywanie i aktualizacja dokumentacji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności nadzorowanie programu szkoleń w...

Szczegóły
inzynier-jakosci oferta pracy

ROLDROB S.A.

łódzkie / Tomaszów Mazowiecki

2021-04-10

Specjalista ds. systemów zarządzania jakością

(umowa na zastępstwo) Zakres obowiązków: Nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością Udział w tworzeniu procedur i instrukcji - współpraca...

Szczegóły