Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Oddziału w Bydgoszczy poszukujemy kandydata na stanowisko

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista ds. technicznych (ATEX)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: 189.2/03/02/2021

Kluczowe obowiązki:
 • Wykonywanie analiz ATEX. Inspekcje obiektowe wynikające z norm serii PN-EN 60079. Weryfikacja / przygotowanie DZPW (dokument zabezpieczenia przed wybuchem). Weryfikacja / przygotowanie klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, w szczególności weryfikacji dokumentacji projektowej urządzeń ciśnieniowych w oparciu o normy zharmonizowane.
 • Wykonywanie zgodnie z dokumentacją systemu jakości JN UDT-CERT oraz posiadanymi kompetencjami zleconych czynności oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych na zgodność z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE.
 • Ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych.
 • Praca na terenie oddziału, tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock.
Nasze oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie techniczne II stopnia (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, spawalnictwo, inżynieria materiałowa, studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa procesowego).
 • Dla stanowiska specjalisty - minimum 4 lata, dla stanowiska starszego specjalisty – minimum 5 lat, dla stanowiska głównego specjalisty – minimum 8 lat doświadczenia zawodowego w obszarze lub na stanowisku związanym z zakresem zadań.
 • Mile widziana znajomość zagadnień dotyczących stref zagrożonych wybuchem (dyrektywa ATEX, normy zharmonizowane), Doświadczenie związane z projektami dotyczącymi stref zagrożonych wybuchem.
 • Znajomość problematyki projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych.
 • Znajomość PN-EN 13480, PN-EN 12952, PN-EN 12953, PN-EN 13445.
 • Umiejętność pracy w terenie (inspekcje urządzeń).
 • Uprawnienia SEP gr. I – eksploatacji i dozór.
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze obsługi i pozyskiwania klientów oraz doświadczenie w obszarze analizy zagrożeń i oceny ryzyka HAZOP.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Samodzielność, precyzyjność, elastyczność. Komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych).
 • Prawo jazdy kat. B. Własny samochód z możliwością wykorzystania do celów służbowych.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 3. Zadaniowy system czasu pracy.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).