Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Produkcji Preparatów Bakteryjnych
Miejsce pracy: Kraków

Umowa zastępstwo

 

 

OPIS STANOWISKA:
 • kontrolowanie przebiegu krytycznych etapów i parametrów wytwarzania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
 • bieżące dokumentowanie procesowe, przechowywanie i nadzór nad dokumentacją procesową oraz techniczną, aktualizacja dokumentacji wytwarzania
 • nadzór nad odchyleniami, wdrażanie zmian
 • przygotowaniem materiałów procesowych, pomocniczych, rozliczanie produkcji
 • wykonywanie badań kontrolnych w poszczególnych etapach produkcji nadzorowanie realizacji Planu Higieny pomieszczeń i urządzeń
 • nadzorowanie nad terminowym wykonywaniem przeglądów i konserwacji urządzeń produkcyjnych
 • współpraca z wydziałami usługowymi
 • praca w obszarze czystym zgodnie z zasadami GMP, HACCP
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane mikrobiologia, biologia, biotechnologia
 • umiejętność pracy w zespole, kompetencje komunikacyjne
 • umiejętność efektywnego wykorzystanie czasu pracy
 • dokładność, sumienność
 • mile widziana znajomość zasad zarządzania jakością (GMP, ISO22000)
 • wysoka świadomość wymogów bezpieczeństwa i jakości pracy
 • doświadczenie w pracy będzie mile widziane
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl