Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista ds. Systemu Zarządzania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ABD/72/2022

Kluczowe zadania na stanowisku: 

 • Udział w planowaniu i realizowania działań związanych z aktualizacją mierników / wskaźników.
 • Udział w monitorowaniu stanu realizacji celów i mierników.
 • Analiza stanu realizacji celów i mierników.
 • Wsparcie właścicieli procesów w zakresie prowadzenia działań związanych z zarządzeniem procesowym.
 • Współpraca z właścicielami procesów przy opisywaniu procesów oraz opracowywaniu celów i mierników.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi PAŻP odpowiedzialnymi za analizę mierników zewnętrznych.
 • Przeglądy i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania pod kątem zmian w procesach.
 • Udział w procesie oceny zgodności / certyfikacji.
 • Przygotowywanie zestawień i raportów.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe(preferowane na kierunkach prawo, zarządzanie, administracja),
 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji zadań związanych z tworzeniem dokumentów systemu zarządzania jakością,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na przygotowanie i czytanie dokumentacji (min.B2 - weryfikowane wewnętrznym egzaminem w PAŻP),
 • Znajomość prawa lotniczego i przepisów regulujących zasady i sposób działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej,
 • Znajomość norm w zakresie systemów zarządzania jakością,
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Samodzielność, umiejętność współpracy i dzielenia się wiedzą.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • Benefity pozapłacowe: 
  • Prywatna opieka medyczna,
  • Dodatkowe ubezpieczenia na życie,
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Podobne oferty

inzynier-jakosci oferta pracy

PL Europainting Sp. z o.o.

śląskie / Tychy

wczoraj

Inżynier ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: opracowanie, nadzorowanie oraz aktualizowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania...

Szczegóły
inzynier-jakosci oferta pracy

PL Europainting Sp. z o.o.

śląskie / Tychy

2022-04-27

Inżynier ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: opracowanie, nadzorowanie oraz aktualizowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania...

Szczegóły